Blog

Çene Estetiği

Çene şekil bozukluğu – deformiteleri – halinde ortak özellik, maloklüzyon kısacası dişlerin kapanmasının bozuk olmasıdır. Bu durumun düzeltilmesi için yapılan estetik ameliyata çene estetiği denir.
Çene deformiteleri – Şekil bozukluğu

Normalde alt ve üst dişler birbirleriyle temas halinde ve üst çene ön dişleri alt dişlere göre çok az öndedir. Oklüzyon bozulduğunda, dişler arasındaki temas da bozulur ve aralarında bir açıklık meydana gelir.

Bu açıklığın mesafesi çoğaldıkça şekil bozukluğunun ağırlık derecesi de çoğalır. Bu açıklık ayrıca yumuşak dokuları ve yüzün biçimini de etkileyerek estetik bir bozukluğa da sebep olmaktadır. Deformitenin düzeltilmesinde dişlerin olağan pozisyonlarına, birbirleriyle temas eder şekle getirilmelerine kısacası olağan oklüzyonun sağlanmasına istinaden cerrahi girişimler yapılır. Özellikle ön alt ve üst dişlerin arasının açık olarak bulunması, kesici dişlerin işlevini bozmaktadır ve hasta yemek yerken kesici dişlerini kullanamaz.

Oklüzyon bozukluğunun oluşmasında temel neden alt çene, üst çene veya her ikisine bağlı meydana gelebilir. Çene normalden daha az gelişerek ufak büyüklükte olabilir ki bu hale retrogeni ismi verilmektedir. Bunun tam tersi bulunan koşulda ise çene normalden daha çok gelişerek öne doğru çıkıntı meydana getirir buna ise prognati denir. Temel sebebin ne olduğunun belirlenmesi için sefalometrik analiz denen bir araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu tetkikte kafa ve yüz kemiklerinin açısal ilişkileri ortaya konarak olağan açılara göre sapmalar ölçülür. Bunun neticesinde anormal durumun üst çene mi, alt çene mi, veya her ikisine mi ait olduğu saptanır.

Sefalometrik analiz dışında çene kemik yapıları yumuşak doku özellikleriyle incelenir. Daha sonrasında alt ve üst çenenin alçı kalıpları hazırlanarak alçı model üstünde hangi seviyelerden kesi yapılacağı planlanır. Bu plan yapılarak karar verildiğinde hasta ile görüşülerek ameliyatın ne şekilde yapılacağı aktarılır.

Gerek üst çene, gerekse alt çene ameliyatlarında ilk başta ağız içinden icra edilecek girişimler tercih edilir. Fakat birtakım koşullarda dıştan kesi yapılması gerekebilir. Bu halde kesinin nereden yapılacağı ne kadar iz kalacağı hasta ile görüşülerek aktarılır.

Alt çenenin önde olarak bulunması ile beraber bir takım hastalarda burun da normalden büyük olabilir. Bu halde çene ameliyatı yapılmasının ardından burun estetik ameliyatı nın yapılması daha doğru olur.

Ameliyat teşebbüsleri

Yanlızca dişlerin şekil bozukluğuna bağlı maloklüzyon halinde diş hekimliği tarafından ortodontik tedavi tatbik edilerek dişlerin oklüzyonu düzeltilir. Mikrognati kısacası çenenin normalden ufak olarak bulunması halinde çene kemiği münasip yerlerden kesilerek öne doğru alınır ve meydana gelen açıklığa vücudun farklı yerlerinden alınan kemik dokusu nakledilir. Çenenin çok fazla geliştiği prognati halinde ise münasip yerlerden kemik dokusu kesilerek çene geriye doğru alınır.

Ameliyat ağız içinden yapıldığında dışta rastgele bir ameliyat izi kalmaz.

Ameliyat akabinde

Ameliyat akabinde kemik kesileri iyileşene kadar 6 hafta süreyle alt ve üst çene birbirine elastik fiksasyon ile temas halinde tutulur. Bu fiksasyonun gayesi, kemik kesileri iyileşene kadar parçaların hareketsiz olarak kalmasını ve bunun yanı sıra dişlerin devamlı temas ederek olağan oklüzyonun devamını temin etmektir.

Zaman sonunda kontrol röntgen filmleri çekilerek iyileşmenin kafi olup olmadığı kontrol edilir. Kafi ise fiksasyon çıkarılır. Kafi değilse bir müddet daha fiksasyon çıkarılmaz. Girişimler genel anestezi altında yapılır. Fiksasyon süresince hasta dişlerin yan tarafından kamış ya da kaşıkla sulu gıdalarla beslenir.

Bu müddet içerisinde her beslenmeden sonrasında ağız içinin gargara solüsyonları ile temizlenmesi dişlerin sağlığı ve ağız hijyeninin himaye edilmesi yönünden mühimdir.

6 Ağustos 2016 Estetik Cerrahi
About serkan